Ц.З. та безпека життєдіяльності

Нормативно-правова база у сфері цивільного захисту

 

Укази Президента України

 1. Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 травня 2008 року "Про стан функціонування єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру" від 26.06.2008 р. № 590/2008

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/590/2008

 1. Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 липня 2007 року "Про стан ліквідації наслідків аварії у Львівській області" від 24.07.2007 р. № 666

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/666/2007

 1. Указ Президента України "Про систему реагування на надзвичайні  ситуації на водних об'єктах" від 15.06.2001 р. № 436

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436/2001

 1. Указ Президента України "Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення  і територій від надзвичайних ситуацій техногенного  та природного характеру" від 09.02.2001 р. № 80/2001

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80/2001
 

 

Постанови КМУ

 1. Постанова КМУ "Про затвердження Порядку використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб" від 25.03.2009 р. № 253

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/253-2009-%D0%BF

 1. Постанова КМУ "Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту" від 19.08.2008 р. № 1200

 

у форматі MS Word

 1. Постанова "Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу" від 02.06.2003 р. № 813

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/813-2003-%D0%BF

 1. Постановка "Про затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних об'єктах" від 06.03.2002 р. № 264

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/264-2002-%D0%BF

 1. Постанова КМУ "Про затвердження Інструкції про порядок списання непридатних захисних споруд цивільної оборони" від 08.04.1999 р. № 567

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/567-99-%D0%BF

 1. Постанова КМУ  "Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях" від 15.02.1999 р. № 192

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/192-99-%D0%BF

 1. Постаноав КМУ "Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру" від03.08.1998 р. № 1198

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1198-98-%D0%BF

 1. Постанова КМУ  "Про затвердження Положення про Цивільну оборону України" від 10.05.1994 р. № 299

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/299-94-%D0%BF
 

 

Закони України

 1. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р.

 

у форматі MS Word

 1. Закон України ""Про систему екстренної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112" від 13.03.2012 р. № 4499-VI

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4499-17

 1. Закон України "Про правові засади цивільного захисту"   від 24.06.2004 р. № 1859IV

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1859-15

 1. Закон України  "Про аварійно-рятувальні служби"   від 14.12.1999 р. № 1281XIV

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1281-14