Учнівське самоврядування

 

 Радою лідерів учнівського самоврядування НВК № 137 було обрано

Президента учнівського самоврядування школи, ученицю 11 – Б класу – Соболєву Марію.

Заступником президента, ученицю 10 – В класу – Зінченко Світлану.

 

Статут організації учнівського самоврядування НВК №137

1 Загальне положення.

1.1 Організація учнівського самоврядування є шкільною організацією, яка об’єднує дітей та підлітків.
1.2. Організація створена на принципах самоврядування, законності і гласності.
1.3. Організація здійснює свою діяльність відповідно плану шкільного самоврядування, цього статуту і немає мети отримання прибутку.
1.4. З моменту утворення Організації, згідно з законодавством України, організація має власну символіку.
1.5. Засновником організації є адміністрація школи та учнівський колектив.

2. Мета та завдання Організації.

2.1. Основною метою Організації є:
 •  здійснення діяльності направленої на реалізацію та захист своїх прав;
 •  захист творчих інтересів своїх членів;
2.2. Формування здорового способу життя.
2.3. Завданнями організації є:
 • об’єднання дітей, підлітків з метою виконання добрих і корисних справ;
 • сприяння створення умов для самореалізації молодих людей та залучення молоді до вирішення соціальних проблем.
2.4. Для здійснення своєї статутної діяльності організація:
 •  реалізує власні цільові програми по роботі з молоддю;
 •  турбується про соціально незахищені прошарки населення;
 •  організовує виступи, поїздки, молодіжні фестивалі, змагання, виставки, спортивні заходи.

3. Права та обов’язки Організації.

3.1. Організація має право:
 • проводити масові заходи;-
 • організаційно та ідейно підтримувати своїх членів;
 • отримувати від органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;-
 • підтримувати міжнародні контакти і зв’язки.
3.2. Організація зобов’язана:
 • дотримуватись законодавства України;
 • здійснювати свою діяльність на користь молоді та виховання їх повноправними громадянами України;
 • створювати умови для всебічного розвитку особистості.

4. Членство в Організації. Права і обов’язки членів Організації.

4.1. Членство в Організації є як індивідуальним так і колективним.
4.2. Колективними членами Організації можуть бути класні колективи, мета та завдання яких не суперечить даному Статуту.
4.3. Членство в Організації не виключає можливості членства в інших об’єднаннях громадян, мета діяльності яких не суперечить цьому Статуту.
4.4. Члени Організації мають право:
 • брати участь у всіх видах діяльності Організації;
 • вільного виходу з Організації;
 • вільно висловлюватися щодо діяльності Організації, вносити свої пропозиції та відстоювати їх.
 • обирати і бути обраним до керівних органів Організації.
4.5. Члени Організації зобов’язані:
 • брати активну участь у діяльності Організації;
 • дотримуватися вимог цього Статуту.
4.6. Індивідуальне членство в Організації припиняється:
 • за власним бажанням;
 • по закінченню навчального закладу.

5. Структура та керівні органи Організації.

5.1. Вищім керівним органом Організації є загальні збори учнів школи. Всі рішення приймаються на Раді Лідерів, яка скликається один раз на тиждень (вівторок).
5.2. Виконавчим органом Організації є Кабінет Міністрів. Засідання Кабінету Міністрів скликається один раз на тиждень.
5.3. До компетенції загально шкільних зборів та Ради Лідерів входе:
 • затвердження Програми Організації;
 • прийняття рішення про створення Організації, Статуту Організації, внесення змін та доповнень до нього;
 • обрання президенту та Кабінету Міністрів Організації;
 • затвердження символіки Організації.
5.4. На Раду Лідерів виноситься вирішення поточних шкільних питань.
5.5. Президент Організації:
 • без доручення виступає від імені організації;
 • керує поточною організаційною та оперативною діяльністю Організації;
 • має право тимчасово призупиняти повноваження будь-якої посадової особи Організації.

6. Внесення змін та доповнень до Статуту.

6.1. Зміни та доповнення до Статуту приймають на Раді Лідерів.